Ernst Löfmark

Födelsedatum:1917-11-03
Dödsdatum:2010-12-19
Gravsatt:2011-07-26
Gravnummer:ARJ U 48

Hitta till kyrkogården / församlingen