Hans Markus Hofman

Födelsedatum:1905-09-08
Dödsdatum:1993-02-15
Gravsatt:1993-07-09
Ort:Jäckvik
Gravnummer:ARJ U 15

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen