Irma Johansson

Födelsedatum:1916-04-08
Dödsdatum:2007-08-06
Gravsatt:2008-09-01
Gravnummer:ARJ U 37

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen