Anna Persson

Födelsedatum:1859-08-08
Dödsdatum:1900-03-25
Gravsatt:1900-03-30
Ort:Fjelie 7
Gravnummer:FJ G 2F 9-10
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen