Nils Persson

Födelsedatum:1859-12-31
Dödsdatum:1928-05-04
Gravsatt:1928-05-09
Ort:Fjelie 7
Gravnummer:FJ G 2F 9-10
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen