Jöns Kristensson

Födelsedatum:1834-07-17
Dödsdatum:1910-05-14
Gravsatt:1910-05-20
Ort:Fjelie 9
Gravnummer:FJ G 3D 13-14
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen