Kjerstin Christensson

Födelsedatum:1832-12-12
Dödsdatum:1895-02-21
Gravnummer:FJ G 9 4
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen