N Hansson

Födelsedatum:1829-09-13
Dödsdatum:1910-03-03
Gravnummer:FJ G 9 4
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen