Otto Ingelsson

Födelsedatum:1852-08-13
Dödsdatum:1937-07-04
Gravnummer:FJ G 9 8
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen