Thure Arthur Svensson

Födelsedatum:1922-04-03
Dödsdatum:1996-04-26
Gravsatt:1996-05-31
Ort:Fjelie 16:6
Gravnummer:FJ N 2O 23-24

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen