Anna F.persson Bengtsson

Födelsedatum:1876-07-02
Dödsdatum:1946-01-23
Gravsatt:1946-01-31
Ort:Fjelie 1:4
Gravnummer:FJ N 1F 28, 32, 34, 36, FJ N ASK 30

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen