Göran Leif Andersson

Födelsedatum:1944-06-25
Dödsdatum:2007-09-25
Gravsatt:2007-10-31
Ort:Bjärred Fjelie 5:15
Gravnummer:FJ N ASK 30
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen