Anders Göte Joelsson

Födelsedatum:1912-06-05
Dödsdatum:1994-03-17
Gravsatt:1994-04-15
Ort:Bjärred 28:6
Gravnummer:FLÄ URNL 173
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen