Anna Kristina Jönsson

Födelsedatum:1884-04-30
Dödsdatum:1968-10-01
Gravsatt:1968-10-19
Ort:Flädie 22:172
Gravnummer:FLÄ URNL 119
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen