Klara Viola Botilda Andreasson

Födelsedatum:1919-12-05
Dödsdatum:2014-04-29
Gravsatt:2014-07-10
Ort:Bjärred 11:16
Gravnummer:FLÄ URNL 170
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen