Nils Vilhelm Ahlberg

Födelsedatum:1887-06-05
Dödsdatum:1980-10-05
Gravsatt:1980-10-24
Ort:Önnerup Fjelie
Gravnummer:FLÄ URNL 109
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen