Anton Martin Andersson

Födelsedatum:1901-07-28
Dödsdatum:1987-01-14
Gravsatt:1987-02-04
Ort:Bjärred 19:6
Gravnummer:FLÄ URNL 86
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen