Elsa Sofia Hellström

Födelsedatum:1905-08-25
Dödsdatum:1997-09-16
Gravsatt:1997-10-08
Ort:Lomma. Malm.
Gravnummer:FLÄ URNL 98
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen