Kurt Percival Hansson

Födelsedatum:1924-06-22
Dödsdatum:2001-01-03
Gravsatt:2001-06-15
Ort:Bjärred 34:2
Gravnummer:FLÄ URNL 172
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen