Olle Henry Göransson

Födelsedatum:1919-08-13
Dödsdatum:2002-09-19
Gravsatt:2002-11-07
Ort:Löddesnäs 10:1
Gravnummer:FLÄ URNL 65
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:

Hitta till kyrkogården / församlingen