Per Jönsson

Födelsedatum:1882-08-30
Dödsdatum:1971-07-02
Gravsatt:1971-07-17
Ort:Flädie 22:172
Gravnummer:FLÄ URNL 119
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen