Selma Maria Blom

Födelsedatum:1908-02-03
Dödsdatum:1991-04-20
Gravsatt:1991-06-28
Ort:Bjärred 6:1
Gravnummer:FLÄ URNL 171
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen