Tom Sture Bergström

Födelsedatum:1923-01-15
Dödsdatum:1994-05-22
Gravsatt:1994-07-11
Ort:Flädie 2:10
Gravnummer:FLÄ URNL 91
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen