Svea Hillevi Joelsson

Födelsedatum:1916-07-19
Dödsdatum:2003-11-05
Gravsatt:2003-12-22
Ort:Bjärred 30:9
Gravnummer:FLÄ URNL 173
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen