Ulla Bergström

Födelsedatum:1926-11-17
Dödsdatum:2013-10-07
Gravsatt:2013-11-11
Ort:212 31 Lomma
Gravnummer:FLÄ URNL 91
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen