Gustaf Ekman

Födelsedatum:1906-07-14
Dödsdatum:1977-06-30
Gravsatt:1977-07-06
Ort:Krapperup 14:191
Gravnummer:BR 1 10 84

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Brunnby Kyrkogård

Bränneslyckevägen 3
263 76 Nyhamnsläge