Gunnar Hallgren

Födelsedatum:1929-05-22
Dödsdatum:1977-10-13
Gravsatt:1977-11-01
Ort:Falköping
Gravnummer:1 08 1707

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen