Allis Maria Gardberg

Födelsedatum:1909-11-01
Dödsdatum:1925-07-18
Gravsatt:1925-07-22
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 63

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga