Anders Atos Ekman

Födelsedatum:1907-09-29
Dödsdatum:1971-12-20
Gravsatt:1971-12-29
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 42

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga