Anna Edla Adina Ahlvin

Födelsedatum:1888-10-13
Dödsdatum:1971-06-19
Gravsatt:1971-06-30
Ort:Ala
Gravnummer:Ar D 53

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga