Arnold Harry Eriksson

Födelsedatum:1908-03-12
Dödsdatum:1984-10-24
Gravsatt:1984-11-02
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 109, 110

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga