August Emil Ahlqvist

Födelsedatum:1873-11-25
Dödsdatum:1947-06-09
Gravsatt:1947-06-14
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 28, 29

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga