Birgit Gunborg The. Jakobsson

Födelsedatum:1913-12-18
Dödsdatum:2000-01-13
Gravsatt:2000-03-30
Ort:Visby
Gravnummer:Ar D 76

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga