Carl Alfred Gustafsson

Födelsedatum:1873-10-12
Dödsdatum:1954-02-13
Gravsatt:1954-02-20
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 85, 86

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga