Ella Maria Carolina Jacobsson

Födelsedatum:1893-06-19
Dödsdatum:1968-12-31
Gravsatt:1969-01-10
Ort:Othem
Gravnummer:Ar D 103

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga