Eva Ingeborg Elisabet Gustafsson

Födelsedatum:1907-12-08
Dödsdatum:1981-11-03
Gravsatt:1981-11-13
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 61, 62

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga