Frida Johanna Andersson

Födelsedatum:1905-10-11
Dödsdatum:1979-07-26
Gravsatt:1979-08-03
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 104

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga