Gerhard Edvard George Ahlgren

Födelsedatum:1922-11-12
Dödsdatum:1982-08-27
Gravsatt:1982-09-04
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 32

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga