Gunilla Maria Malmqvist

Födelsedatum:1948-05-18
Dödsdatum:2016-04-04
Gravsatt:2016-05-13
Ort:Klintehamn
Gravnummer:Ar D 32

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga