Gunni Amalia Johansson

Födelsedatum:1894-03-07
Dödsdatum:1992-06-02
Gravsatt:1992-06-25
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 22, 23

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga