Harriet Anita Jacobsson Söderman

Födelsedatum:1934-06-30
Dödsdatum:2012-10-02
Gravsatt:2013-05-09
Ort:Stockholm
Gravnummer:Ar D 74

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga