Hulda N Gustafsson

Födelsedatum:1877-12-11
Dödsdatum:1957-02-12
Gravsatt:1957-02-18
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 85, 86

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga