Inez Eivor Isabella Eklund

Födelsedatum:1921-12-11
Dödsdatum:2015-03-13
Gravsatt:2015-04-24
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 22, 23

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga