Ingrid Pettersson

Födelsedatum:1921-07-14
Dödsdatum:2007-02-27
Gravsatt:2007-03-16
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 105

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga