Johan Albert Ahlvin

Födelsedatum:1882-12-23
Dödsdatum:1929-01-25
Gravsatt:1929-02-03
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 53

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga