Johan Henrik Johansson

Födelsedatum:1896-06-08
Dödsdatum:1969-08-26
Gravsatt:1969-09-02
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 26

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga