John Gustaf Jakobsson

Födelsedatum:1908-05-02
Dödsdatum:1983-01-25
Gravsatt:1983-02-04
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 76

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga