Karin Maria Gunhild Jakobsson

Födelsedatum:1904-01-30
Dödsdatum:1964-03-15
Gravsatt:1964-03-21
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 107

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga