Karl Arthur Elias Jakobsson

Födelsedatum:1902-11-09
Dödsdatum:1981-05-02
Gravsatt:1981-05-08
Ort:Ardre
Gravnummer:Ar D 108

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga