Karl Gösta Ahlgren

Födelsedatum:1930-08-03
Dödsdatum:2014-12-06
Gravsatt:2015-10-10
Ort:Visby
Gravnummer:Ar D 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Ardre Kyrkogård

Lye Församlingshem
623 61 Stånga